24 maja 2018 – ul. Bobrzyńskiego 10

8.30-9.30 - Przyjęcie i rejestracja Uczestników*

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Biblioteka Główna, ul. Bobrzyńskiego 10

9.30-9.45 - Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
9.45-11.15 - SESJA PLENARNA I (aula)
11.15-11.45 - Przerwa na kawę
11.15 - Briefing medialny
11.45-13.15 - DYSKUSJA PANELOWA z udziałem teoretyków i praktyków mediów (aula)
13.15-14.30 - Obiad
14.30-16.00 - SESJA PLENARNA II (aula)
16.00-16.15 - Przerwa na kawę
16.15-17.45 - SESJE TEMATYCZNE
18.30 - Niespodzianka
19.30 - Uroczysta kolacja

*Kliknij LPM, aby rozwinąć szczegóły

25 maja 2018 – ul. Bobrzyńskiego 10

9.00-10.30 - SESJE TEMATYCZNE*

(aula)

PRAWDA W NOWYCH MEDIACH

Przewodniczenie:
dr hab. Krzysztof Gurba
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 • dr Dorota Narewska
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Algorytm zamiast sumienia. Punkt widzenia teologa na tzw. klauzulę sumienia na przykładzie afery Facebooka
 • mgr Barbara Pajchert,
  mgr Dawid Kaczmarczyk,
  mgr Miłosz Kluba
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Mimetyczny charakter fake newsów w odniesieniu do koncepcji news values
 • mgr Danuta Sztuba
  (Silvermedia S.A.)
  Marketing szeptany a etyczne kreowanie wizerunku produktu
 • ks. dr Jerzy Smoleń
  (Akademia Ignatianum w Krakowie)
  Zakłamane poradniki dla młodzieży w Sieci

Dyskusja

(sala konferencyjna, I piętro)

PRAWDA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ ORAZ W FILMIE

Przewodniczenie:
dr Małgorzata Łosiewicz
(Uniwersytet Gdański, Zespół Etyki Słowa PAN)

 • dr Klaudia Cymanow-Sosin
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Prawda w reklamie, prawda o reklamie – paradoksy współczesnych przekazów perswazyjnych
 • ks. dr Krzysztof Stępniak
  (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  Lustro prawdy, czyli kilka myśli o reklamie społecznej
 • ks. dr Sławomir Soczyński SDS
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Prawda źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa medialnego?
 • o. dr Michał Legan OSPPE
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Prawda w serialu? Studium przykładu pozytywnego – Broken (2017)
 • mgr Kamila Rączy
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Prawda i uczciwość – boskie prawa a ludzka etyka w serialu „Opowieść podręcznej”

Dyskusja

(sala konferencyjna, III piętro)

PRZEKAZ PRAWDY – DZIENNIKARSKIE DYLEMATY

Przewodniczenie:
dr hab. Danuta Kępa-Figura
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 • dr Magdalena Pataj
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  „Dowody naukowe” – źródła informacji w dyskursie antyszczepionkowym
 • dr Renata Dulian
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Czarne marsze – jaka prawda?
 • mgr Marcelina Szumer-Brysz
  (Uniwersytet SWPS)
  Cena prawdy. Tureckie media w obliczu represji
 • mgr Magdalena Jeżak-Śmigielska,
  ks. mgr Marek Weresa
  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Kto pyta nie błądzi? O prawdzie w pytaniach dziennikarzy
 • mgr Magdalena Cygan
  (Uniwersytet Jagielloński)
  Etyka w fotografii prasowej. Prawda i rzetelność przekazu

Dyskusja

(sala konferencyjna, parter)

(NIE)PRAWDZIWY OBRAZ RZECZYWISTOŚCI

Przewodniczenie:
dr Katarzyna Drąg
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 • Żaneta Wełna,
  Marta Woźniak
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Informacja czy publicystyka? Współczesne trendy w procesie tworzenia tytułów newsów w serwisach informacyjnych głównych polskich stacji telewizyjnych
 • Patrycja Hendzel
  (Uniwersytet Jagielloński)
  Trolling: między zachowaniem aspołecznym a dezinformacją
 • Joanna Cabak
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Prawda jako wyznacznik komunikacji w kryzysie – case study RTCK: Rób to, co kochasz

Dyskusja

10.30-11.00 - Przerwa na kawę
11.00-12.45 - SESJA PLENARNA III (aula)
12.45-13.00 - Podsumowanie i zakończenie Konferencji
13.15 - Obiad

*Kliknij LPM, aby rozwinąć szczegóły