Formularz zgłoszeniowy na XIII Konferencję Naukową Etyki Mediów będzie aktywny na dwa miesiące przed rozpoczęciem Konferencji.