2017

Zaufanie w mediach - zaufanie do mediów
Trust in the media

2016

Etyka mediów - etyczność w mediach
 

2015

Prywatność w mediach -
prywatność i społcznościowość mediów