XIII KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW

22-23 maja 2019

XIV Konferencja Etyki Mediów

20-21 maja 2020

      

Podsumowanie
XII KONFERENCJI NAUKOWEJ ETYKI MEDIÓW
Prawdziwe media
- uczciwość i prawda w mediach
Truthful media
– honesty and truth in the media

Prawda jest podstawową wartością, wokół której
koncentruje się zarówno funkcjonowanie mediów
i komunikacja społeczna, jak również misja dziennikarska. 

Wyrazem i narzędziem kompetencji informacyjnych
jest rzetelne i oparte na prawdzie
przekazywanie informacji.

Prawda i uczciwość są tymi wartościami, które stanowią wyznacznik i probierz prawdziwych mediów.

Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja 
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Jego Magnificencja
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr hab. Antoni ŚWIERCZEK
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwerstytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie

Sejm RP logo and wordmark.svg

Komisja Sejmowa

 Piotr ĆWIK
Wojewoda Małopolski

Jacek KRUPA
Marszałek Województwa  Małopolskiego

orzel senatKomisja Senacka

Organizatorzy

Sponsorzy

Image
Image
Image
Image

Partnerzy

Image
Image
Image
Image

Patronat Medialny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image