Podsumowanie
XII KONFERENCJI NAUKOWEJ ETYKI MEDIÓW
Prawdziwe media
- uczciwość i prawda w mediach
Truthful media
– honesty and truth in the media

Przyjęcie szacunku dla godności osoby jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa oraz jakości życia społecznego.

 Respektowanie i realizowanie tych zasad jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy z niepokojem wiele negatywnych zjawisk naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa, naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie, poprzez słowa i język niegodne człowieka, manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy.

Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja 
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Jego Magnificencja
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr hab. Antoni ŚWIERCZEK
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwerstytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie

Sejm RP logo and wordmark.svg

Komisja Sejmowa

 Piotr ĆWIK
Wojewoda Małopolski

Jacek KRUPA
Marszałek Województwa  Małopolskiego

orzel senatKomisja Senacka

Organizatorzy

Sponsorzy

Image
Image
Image
Image

Partnerzy

Image
Image
Image
Image

Patronat Medialny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image